Շարունակում ենք ընթերցել Անուշ  պոեմը։

Խոսում ենք կերպարներից՝ նկարագրելով և բնութագրելով նրանց։

Առանձնացնում և բացատրում ենք անհասկանալի բառերը։

Բերանացի անգիր ասում ենք Նախերգանքը։

Լրացուցիչ կրթություն

 

Հայոց լեզու 7 վարժություններ 197, 198, 199

Համառոտ ներկայացրու Անուշը պոեմը՝ առանձնացնելով քեզ ամենաշատը դուր եկած հատվածը։