Քննարկում ենք հանգստյան օրերի ընթերցանության նյութը։

Կարդում ենք «Անուշը» պոեմը ( այնքան ինչքան կհասցնենք, շարունակությունը՝ հաջորդ դասին)։

Բացատրում ենք անհասկանալի բառերը։

Խոսում ենք պոեմի կառուցվածքային և թեմատիկ առանձնահատկություններից։

Լրացուցիչ կրթություն

Պոեմի Նախերգանքը սովորիր անգիր և ձայնագրիր։

Ձայնագրության և վերլուծության համար կարող ես նաև ընտրել թումանյանական քառյակներ, բանաստեղծություններ կամ հատվածներ այլ ստեղծագործություններից։

Հայոց լեզու 7 գրքից վարժություն 193, 194 , 195