Ընթերցում և քննարկում ենք Մարո պոեմը։

Օգտվելով համացանցից՝ ներկայացրեք՝

  • ի՞նչ է Բարեկենդանը:
  •  ի՞նչ է Մեծ պահքը:
  • ի՞նչ է Զատիկը:

Լրացուցիչ Կրթություն

Հայոց լեզու 7  գրքից վարժություններ 206, 207, 208