Մայրենի լեզվի տոնին նվիրված։

Թումանյանական ֆիլմերի դիտում:

Բայի անդեմ և դիմավոր ձևերը։

Լրացուցիչ կրթություն

Հ. Թումանյանի մասին կարդա՛  դստեր` Նվարդ Թումանյանի հուշերից :

Ըստ հուշերի բնութագրի՛ր Հովհաննես Թումանյանին: Ո՞ր հատվածը հավանեցիր: Ինչո՞ւ: