1. Քննարկում ենք հանգստյան օրերին կարդացածը։
  2. Ըստ անցած շաբաթվա լրացուցիչ կրթության առաջադրանքների կատարման և ակտիվության ստանում ենք գնահատական։
  3. Հայոց լեզու 7 գրքից կատարում ենք 193, 194, 195, 196 վարժությունները։

Լրացուցիչ կրթություն

Շարունակում ենք գրել 197-րդ վարժությունը։

1.Ընտրի՛ր Թումանյանի ստեղծագործություններից բանաստեղծություն, հատված կամ քառյակ և ձայնագրիր կամ վերլուծիր։

2. Պատճառաբանիր նաև ընտրությունդ։