Ստուգում և բանավոր քննարկում ենք լրացուցիչ կրթության առաջադրանքները։

Ամփոփում ենք դերանուն թեման, ավարտում վարժությունները։

Լրացուցիչ կրթություն 

Լրացրու՛ շաբաթվա բացթողումներդ։

Ընթերցի՛ր հատվածներ Թումանյանի նամակներից և կատարի՛ր առաջադրանքները։