Ընթերցում ենք ստեղծագործալկան աշխատանքները, քննարկում և պարզում ենք անհասկանալի հարցերը։

Անձնական և ցուցական դերանուններ ։

Շարունակում ենք հայոց լեզու 7 գրքից վարժություններ քննարկել և հավաքել բլոգում։

Լրացուցիչ կրթություն

Ծանոթացի՛ր կարդում ենք* Հովհ. Թումանյան նախագծի հետ։

Բլոգումդ առանձնացրու Թումանյանի կենսագրությունից քեզ համար հիշվող իրադարձությունները, թվականն