Նախորդ շաբաթվա աշխատանքների գնահատում, քննարկում և լրացումներ։

Դերանուն խոսքի մաս։

Հայոց լեզու 7 գրքից 182, 183, 184, 185

Լրացուցիչ Կրթություն

Շարադրել մտքերը հետևյալ թեմաներով.

  • Հեքիաթ, թե՞ իրական, մի՞թե նույնը չէ
  • Սիրում եմ…
  • Դու այնպես թարմ ես բացվել, առավոտ
  • Լիներ, այնպես լիներ…
  • Այլ թեմա