Իրականացման ժամկետը` ապրիլի 20-ապրիլի 24

Մասնակիցներ` 7-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը` ծանոթացում նոր ստեղծագործությունների

Իրականացման ընթացքը`

  • Ընտրել որևէ գրական ստեղծագործություն:
  • Ընտանիքի անդամներից մեկի հետ այն ընթերցել:
  • Աշխատանքը ներկայացնել տեսանյութի կամ ռադիոնյութի տեսքով:

Արդյունքներ`տեսանյութեր, ռադիոնյութեր