1. Հայոց լեզու 7 վարժություն 219, 220։
  2. Ներկայացնել Եղ. Չարենցից ընտրած բանաստեղծությունը։
  3. Պատմիր երեկվա օրվադ մասին։

Լրացուցիչ կրթություն

  1. Սովորիր Չարենցի բանաստեղծություններից մեկը:
  2. Տեսագրիր:
  3. Գրիր՝ ինչու ես ընտրել այդ բանաստեղծությունը: