1. Կարդում ենք Եղ. Չարենց:
  2. Ընթերցել Եղ․ Չարենցի բանաստեղծությունները:
  3. Ընտրել բանաստեղծություններից մեկը, դուրս գրել անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրել:
  4. Հիմնավորել ընտրությունը, գրել՝ ի՞նչ զգացողություններ է առաջացնում բանաստեղծությունը, ինչի մասին է այն:
  5. Ընթերցել դասարանում՝ ընկերների համար:

Լրացուցիչ կրթություն

Ընթերցում ենք (դուք, ընտանիքի անդամները, ընկեր-բարեկամները) Եղ. Չարենց.

  • տեսանյութ
  • ձայնագրություն