Բանավոր քննարկում ենք առցանց ուսուցման առաջադրանքները։

Հայոց լեզու 7 վարժություններ 218 ից

Բայի Եղանակները։