Կարդում ենք Տերյան  նախագծի ամփոփումը Վերնատանը։

Լրացուցիչ Կրթություն

Հայոց լեզու 7 գրքից գրի՛ր 178, 179, 180, 181 վարժությունները։