Ասմունքում ենք մեր նախընտրած բանաստեղծությունները, վերլուծում և քննարկում ենք բանավոր, հետո հավաքում բլոգներում։

Կարդում ենք ստեղծագործական աշխատանքները։

Լրացուցիչ կրթություն

Անգիր սովորած բանաստեղծությունդ ձայնագրի՛ր կամ տեսանկարի՛ր և դի՛ր բլոգումդ։