1. Ծանոթանում ենք նախագծի հետ։
  2. Առանձնացնում և սովորում ենք Վ․Տերյանի կենսագրական տեղեկություններ։

 

Կարծես թե դարձել եմ ես տուն,
Բոլորն առաջվանն է կրկին,
Նորից դու հին տեղը նստում,
Շարժում ես իլիկը մեր հին:

Մանում ու հեքիաթ ես ասում,
Մանում ես անվերջ ու արագ,
Սիրում եմ պարզկա քո լեզուն,
Ձեռներըդ մաշված ու բարակ։

Նայում եմ, մինչև որ անզոր
Գլուխըս ծնկիդ է թեքվում,
Նարից ես մանուկ եմ այսօր,
Դրախտ է նորից իմ Հոգում։

Արևը հանգչում է հեռվում,
Գետից բարձրանում է մշուշ,
Հեքիաթըդ անվերջ օրորում,
Իլիկըդ խոսում է անուշ…

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Պատմի՛ր բանաստեղծությունը:
  2. Ըստ բանաստեղծության պատմի՛ր մոր մասին:
  3. Գտի՛ր բնությունը պատկերող տողերը:
  4. Բացատրի՛ր պարզկա լեզու, մաշված ձեռքեր մակդիրները:
  5. Բացատրի՛ր հստևյալ փոխաբերությունները`

Ա)Արևը  հանգչում է հեռվում:

Բ)Իլիկդ խոսում է անուշ:

ԳԴրախտ է նորից իմ հոգում:

Լրացուցիչ Կրթություն

Նկարի՛ր, ձայնագրի՛ր բանաստեղծությունը: