Ուսումնական 3-րդ շրջանի ընթացքում իրականացնելու եմ հետևյալ նախագծերը՝

Կարդում ենք Վահան Տերյան։

Կարդում ենք Հովհաննես Թումանյան։

Կարդում ենք Եղիշե Չարենց։

«Ուսումնական Գարուն» նախագիծ։

Մայրենի լեզվի օրեր։

Իտալական գրականության օրեր։

Սահյանական օրեր։

Աղայանական օրեր։

Ցանկը ենթակա է փոփոխման,թարմացման և ավելացման․․․

Բարձունքի հաղթահարում։