Ժամկետը՝  ապրիլի 4-ից մինչև ապրլի 18-ը։

  • Հայերենի ծագումը, հնդեվրոպական լեզվաընտանիքում նրա տեղը:
  • Ձոն մայրենի լեզվին. բանաստեղծություններ, ասույթներ, ասացվածքներ լեզվի մասին:
  • Դարձվածքներ, շրջասություններ ու թևավոր խոսքեր. դրանց ծագումը, առանձնահատկությունները, օրինակներ:
  • Լեզվական սխալներ, խախտումներ:
  • Հայոց տեղանունների (բնականուններ, ջրանուններ, մանրատեղանուններ և այլն) վերլուծությունը
  • Փոխառյալ բառերը հայերենում:
  • Հայերենի զարգացման փուլերը:
  • Հրաչյա Աճառյանի աշխատությունները:

Յուրաքանչյուր թեմային անդրադառնալիս՝ կարդալ երկու հոդված, նայել երկու ֆիլմ, առանձնացնել անհրաժեշտ ինֆորմացիան, եզրահանգում անել: