Դարձվածքների բառարանից ընտրի՛ր 10 դարձվածք, գրի՛ր  բացատրությունները, գործածի՛ր նախադասությունների մեջ:

Շարունակում ենք ներկայացնել ,վերլուծել և քննարկել Մոգերի ընծաների III և IV հատվածները։⁹

Լրացուցիչ Կրթություն

Կարդա սիրո պատմության V հատվածը ։Պատրաստվի’ր ամփոփելու։

Ամանորյա նախագիծ