1.Գտի՛ր սխալ  գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

Ա.Համարձակ, բարձունք, վերադարձ, վարձատրել, հարձուփորձ, հարձակում, մրձույթ:

Բ. Դեղձ, դաղձ, դեդձանիկ, բաղձանք, օցանման, ատաղծագործ:

 2 Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

Ա. Զմրուխտ, ապուխտ, բախտավոր, թախտ, խեխտել, կխտար, խրոխտ, ոխկույզ, տախտակ, նախկին:
Բ. ճեղքել կմաղք աղքատ կողպեք, վղտալ,եղբայր,սանդուղք:

  1. Որտեղ անհրաժեշտ է, ը գրի՛ր:

Անակ.նկալ, ան.մբռնելի, օր.ստօրե, ակ.նթարթ, ան.նդմեջ, լուսն.կա, մթ.նկա, համ.նդհանուր, մերթ.նդմերթ, ան.նթեռնելի,ակ.նհայտ, ան.նղհատ, անհյուր.նկալ, սր.նթաց:

  1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր   դ կամ  թ:

Ըն.ացք, ըն.արձակ, անըն.ատ, ըն.միջել, ըն.անուր, ըն.ամենը, ըն.անալ,  ակն.արթ, անդա.ար, ըն.երցել, ըն.առաջ, անըն.եռնելի:

5.Երես, մարտ բազմիմաստ բառերը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

    6. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛րդրանք գործածելով՝

 աուղիղ իմաստով,

բորպես դարձվածք

Ձեռքով անել, աչքը մտնել, ձեռք մեկնել, (ինչ-որ բանի) տակ մտնել:

  1. Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների (օրինակ ՝ հրաշամանուկ— հրաշամանուկև պարզի՛րթե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ի՞նչ ընդհանրությամբ է կազմված:

ա) Սահմանադիր, զմրուխտափայլ, կանխավճար, սնափառ, բաղաձայն, պարտատեր, կենսախինդ, ջրամուկ,արևամանուկ, ձեռագործ, նորամուտ:

բ) Կենարար, կենսուրախ, զուգընթաց, ջրկիր, ջրհեղեղ, բանբեր, քարտաշ, տնպահ, լուսնկա, մթնկա, ձնծաղիկ, ռնգեղջյուր, քարափ, մոլեռանդ, հրձիգ, քարտաշ, ակնհայտ:

Լրացուցիչ Կրթություն

Շարունակի՛ր կարդալ  Մոգերի ընծաների III և IV հատվածները։

Ամանորյա Նախագծեր